Home » Bảo hiểm phi nhân thọ » Điều khoản bảo hiểm hàng hoá A, B, C

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá A, B, C

Khi mua bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển, ắt hẳn bạn phải nghe qua điều khoản chính A, B và C. Các điều khoản này có ý nghĩa gì và phạm vi bảo hiểm của chúng tới đâu? Bài viết này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề trên.

Các rủi ro sẽ được bảo hiểm trong:

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá C

 • Cháy và nổ
 • Tàu mắc cạn hoặc lật tàu
 • Chìm tàu hoặc lật úp tàu, trật bánh (vận chuyển nội địa)
 • Tổn thất chung
 • Ném hàng cứu tàu
 • Dỡ hàng tại cảng do tàu gặp nạn
 • Tàu đâm nhau hoặc va chạm với các vật thể khác

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá B

Bao gồm các rủi ro ở điều khoản bảo hiểm hàng hoá C và mở rộng cho:

 • Động đất hoặc sấm sét
 • Hàng hoá bị nước đánh ra khỏi bong tàu
 • Nước biển, sông, hồ tràn vào khoang tàu hoặc kho hàng
 • Hàng bị rơi khỏi tàu trong quá trình xếp và dỡ

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá A

Bao gồm các rủi ro ở điều khoản B và mở rộng cho:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>