Home » Thuật ngữ bảo hiểm » Tổn thất chung (General Average)

Tổn thất chung (General Average)

Tổn thất chung là những hy sinh và chi phí bất thường được thực hiện một cách có ý thức và hợp lý vì sự an toàn chung nhằm cứu tàu, hàng hoá, hành lý, tiền cước vận chuyển hàng hoá, tiền công vận chuyển hành khách thoát khỏi hiểm họa chung (Điều 213 , bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 ).

Ví dụ: Tàu gặp hoả hoạn. Lửa cháy ở kho A đang lan sang kho B. Các thủy thủ trên tàu phải dùng nước dập tắt lửa làm nước tràn vào kho B. Các hàng hoá tại kho B bị hư do nước trong quá trình dập tắt lửa là tổn thất chung. Còn hàng hoá trong kho A là tổn thất riêng.

Khi tính toán tổn thất chung, người ta sẽ tính ra tỷ lệ và yêu cầu người được bảo hiểm đóng góp. Trong ví dụ kể trên, chủ hàng tại kho B đáng lẽ phải chịu chi phí nhưng do đây là hậu quả của việc hi sinh cứu hàng cứu tàu nên các chủ hàng khác phải có nhiệm vụ hỗ trợ chi phí này. Nếu chủ hàng mua bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm sẽ đại diện thanh toán phần chi phí này.

Các đặc trưng của tổn thất chung

  • Phải có đe dọa thật sự đến hải trình, có sự hy sinh hay chi phí trong hòan cảnh bất thường (Exstraodinary Occasion)
  • Sự hy sinh là tự nguyện, chủ ý, có suy xét (Intentionally)
  • Hành động chính đáng, hợp lý (Reasonably)
  • Vì an tòan chung (Common safety) của mọi quyền lợi có liên quan đến phiêu trình chung (Common maritime adventure)
  • Phải cứu được hành trình chung
  • Tổn thất là do hậu qủa trực tiếp của hành động tổn thất chung(Loss, damage, expenses which are the direct consequence of General Average act)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>